Ett liv med rörelse

Jag heter Kerstin Vilselius och mitt företag heter F.Y.M.; Free Your Mind!


Free your mind ! är en uppmaning att befria sig själv från yttre krav, tankar och oro som skapas i sinnet pga att det saknas kontakt med den inre vägledningen, själen. Det är en uppmaning till mig själv, som under många år levt ett liv inriktat på prestation, såväl som till alla andra som jagat i det yttre för att tillfredsställa en inre längtan.

 

Sambandet kropp -själ

 

Jag visste tidigt att jag ville arbeta med sambandet mellan kropp och själ. Under de senare tonåren arbetade jag i USA inom mentalvård, där man använde vegetarisk kost som ett sätt att befria kroppen från gifter och därmed skapa en bättre psykisk hälsa. Effekten var uppenbar och det grundlade mitt intresse för olika former av friskvård. Jag utbildade mig till Friskvårdsinformatör och senare till Personalvetare (Sthlms univ.) och journalist (journalisthögskolan, Sthlm)

 

Genom arbete som organisationskonsult och rekryterare med uppgift att hitta rätt man till rätt plats, kom jag att fundera runt frågan om varje människas ”mission”, att det finns en plan och en uppgift som är alldeles rätt, för var och en av oss. Om jag tillåter mig själv att vara i min fulla potential, så blir också denna uppgift, denna roll i livet, tydlig för mig. Mitt arbete syftar till att vara en ledsagare för dig, på vägen till att nå din fulla potential.

Rörelse på recept

 Jag är utbildad Frigörande dansinspiratör genom Frigörande dans Akademin samt godkänd FYSS-ledare, vilket innebär att jag tar emot patienter som ordinerats fysisk aktivitet på recept, FaR®

Mitt danskoncept är en syntes av dansformer som jag tillängnat mig under mina upptäcksresor i dansvärlden: studier i danspedagogik/Labanteknik på musikhögskolan, dansterapeutiska tekniker, eurytmi.  Jag är hängiven utövare av salsa och tango sedan flera år. Allt detta inspirerar mig alltjämt att utforska dansens möjligheter och nyansrikedom.

 

Studier i Psykosyntes , mångåriga egna studier av olka body/mindtekniker och praktiskt arbete med hälsovägledning genom kost- och nåringsrådgivning har gett mitt arbete en tydlig inriktning, som man kan se av min CV ovan.

Sedan en tid har mitt val av kristendomen blivit allt viktigare i mitt liv. Jag har därför valt bort de inslag av hinduism och ockultism som funnits med i mitt tidigare arbete.

Med min erfarenhet av dessa läror kan jag stötta klienter att göra andliga val som är läkande och stärkande.

 

Kontakta mig!