Skräddarsydd coaching!

När jag coachar dig är jag din partner och ledsagare.

- Från nuläget fram till det mål som du vill arbeta mot.

 

Grundantagandet för coaching är att lösningen på varje problem finns i frågeställningen – i frågeställaren själv. Min roll som coach är att finnas bredvid dig i sökandet inom dig själv efter dessa svar. Min roll som coach är att ställa de frågor till dig som hjälper dig att synliggöra visionen för ditt eget liv och i vilken riktning du är på väg. Min roll är att stötta dig, ibland utmana dig, så att du håller kursen mot denna vision.

 

Vi börjar varje möte med en kroppsbalansering. Det är en serie enkla rörelser som gör att du kommer i balans och blir närvarande i samtalet. Utifrån denna plattform kan du lättare formulera ett mål som är förankrat i dig själv, på alla plan.

 

Om en målsättning blir uppfylld eller inte, beror oftast på om en negativ tanke kan vändas till en positiv. Ett negativt tankemönster kan ha blivit automatiserat och behöver hjälp för att brytas. (”det går inte..,jag kan inte..”)

 

Coachingprocessen skräddarsys efter dina behov som klient. Träffarna är som regel en timma långa. Samtalen kan även ske via telefon eller under promenad.

 

Ju tydligare målsättning du som klient har, desto större är sannolikheten att du uppnår den. Var öppen för att lösningar på problem kan finnas på ett helt annat område än där du förväntade dig. Kanske behövs en förändring i en relation, för att ett problem som yttrar sig i arbetet ska kunna lösas. Öppenhet och ärlighet är viktiga förutsättningar för att samtalen ska ge ett bra resultat.

Jag följer de regler och praxis som utarbetats av International Coach Federation gällande tystnadsplikt och etik.

Är du nyfiken på vad coaching kan ge dig så kan jag erbjuda dig ett ”Prova på-samtal” i 45 minuter. Det kostar endast 500 kr. Därefter kan du bestämma dig för om coaching är något för dig och om jag är den coach som passar dina behov.

Vår hjärna fungerar i detta sammanhang som en dator; ett program har lagts in på ”hårddisken” och aktiveras automatiskt utan att kunna kontrolleras. Själv vet jag så väl vad jag vill tänka och känna, men ”programmet” säger något annat.

På vägen mot ditt nya mål, lägger vi in ett nytt program där den positiva tanken – ditt mål – blir en ny, möjlig automatiserad tanke. Verktyget i detta arbete är Rörelser. Olika typer av rörelser korresponderar till olika delar av hjärnan och vi kan förbättra olika livsområden/färdigheter genom att via specifika rörelser aktivera den delen av hjärnan som färdigheten relaterar till.

Detta sätt att arbeta är en förstärkning och komplement till det vanliga coachingsamtalet. Det gör att arbetet med målsättning och beteendeförändring blir mer kraftfullt.

Min roll som coach är att finnas bredvid dig i sökandet inom dig själv efter dessa svar.

Varför är då rörelse ett så kraftfullt instrument för förändringsarbete?

Jo, den delen av vår hjärna som styr rörelse är den äldsta, den ursprungliga. Genom att arbeta med den, påverkas den delen av hjärnan som styr känslorna. Denna del i sin tur, påverkar vår senast tillkomna del av hjärnan som styr tal och tankar.

 

Som komplement till samtalet rekommenderar jag klienter Frigörande dans, för att stödja och förstärka processen.