Allt är energi! Healing=energitransformation

 Varje cell i vår kropp bär på sin egen energi. Beroende på vilken typ av energi som cellen bär på, skapas harmoni och balans i cellen, då flödet i området fungerar som det ska. Alternativt skapas obalans och disharmoni, om cirkulationen i området inte är som den ska.


När det råder disharmoni i en del av vår kropp blir det smärta och stelhet till följd. 

Energitransformation/ healing handlar om att identifiera problemet och med intention, återställa harmoni i området. Det kan ske med hjälp av Tibetanska klangskålar eller med energiöverföring/healing.  Syftet är detsamma. Genom en djup avslappning möjliggörs för livsenergin att flöda fram.

 

Den fysiska smärtan/spänningen har alltid en motsvarighet på det mentala planet och även på det känslomässiga. När ny energi och cirkulation frisätts så tillåts samtidigt borthållna känslor och tankar att komma fram och nå medvetandet.

 

Helande samtal

 

En kombination av coachingsamtal /astrologikonsultationen med energitransformation/healing brukar fungera bra.

I samtalet medvetandegör vi vad som behöver släppas taget om och kroppen  förbereds då för detta. För att en förändring ska kunnna ske krävs en medvetenhet om vad som behöver förändras, förståelse för det och bakgrunden till problemet.